Soal- Soal Ujian Bahasa Lampung Kelas 2 SD

 Soal- Soal Bahasa Lampung Kelas 2 SD


1. jumlah kelabai aksara Lampung ada.......

a. 15

b. 10

c. 20

d. 18

jawaban : kelabai aksara lampung ada C. 20


2. Lemaghi artinya ......

a. kursi

b. meja

c. lemari

c. jendela

Jawaban : C. Lemari  


3. Yak kahut nihan jama mamaku.

    Kata kahut artinya ......

a. sayang

b. senang

c. takut

d. sedih

Jawaban : C. takut


4. Ani lapah sekula

    Antonim dari kata lapah adalah

a. midogh

b. cakak

c. tandak

d. mulang

Jawaban : D. mulang

Midogh : main

Cakak :  naik

tandak    : pergi

mulang    : pulang

Jadi, Antonim (lawan kata ) lapah : pergi  adalah Mulang (pulang)


5. Adi cakak batang mangga

    Cakak  antonimnya adalah.....

a. mejong

b. pedom

c. lapah

d. tughun

Jawaban : D tughun (turun)

mejong :  duduk

pedom : tidur

 lapah    : pergi

tughun    : turun

Cakak artinya naik  jadi Antonim (lawan kata) Cakak adalah D tughun (turun)


6. Betong memiliki kata ganda ialah ......

a. tangan - kanan

b. kenyang - perut

c kepala - leher

d. cuping - telinga

jawaban : B. Betong artinya kenyang, perut


7. Nyak/Ikam adalah kata ganti yang berarti ..........

a. saya

b. dia

c. kamu

d. mereka

Jawaban : A. saya 


8. Anak huruf rejunjung berbunyi ......

a. ah

b. ai

c. ar

d. an

jawaban : C. rejunjung berbunyi ar


9. Jumlah anak huruf aksara lampung berjumlah .....

a. 10. 

b. 11

c. 12

d. 20

Jawaban : C. 12


10. Niku haga mit dipa ?

    a. kamu mau apa

    b. kamu mau kemana

    c kamu mau tahu

    d. sedang apa kamu

Jawaban :B. Niku : Kamu, Haga : mau, Dipa : dimana/kemana


11. Unggal ..........Ahmad lapah ngaji

a. tepui

b. dawah

c. dibi

d. ghani

Jawaban :  D. ghani

Unggal artinya setiap

lapah  artinya Pergi

dibi : petang, sore

ghani : hari


12. Alya belajagh Bahasa Lampung di ....

a. lambah

b. sekula 

c. dapogh

d. musholla

Jawaban : B. sekula

belajagh artinya belajar

lamban : rumah

sekula : sekolah

dapogh : dapur

musholla    : mushola


13. Ahmad sanak sai betik. Betik artini .....

a. baik

b.buruk

c. jelek 

d. jahat

Jawaban : A. baik,bagus


14. ikam haga mulang pai.

       Ikam artinya kami


15. Ani makai kawai suluh.

    Suluh artinya merah


Posting Komentar

0 Komentar