Contoh Pengamalan Sila Pertama Pancasila di Rumah, jawaban Bupena 2c halaman 9, PPKn, kelas 2 sd

 


Pengamalan Sila Pertama Pancasila di Rumah

Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia.

Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang maha esa.

Lambang  sila pertama Pancasila adalah Bintang.

Sila Pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh sikap Pengamalan sila pertama Pancasila di rumah adalah :

1.     Bersikap Jujur

2.     Beribadah sesuai agama yang dianut

3.     Menghormati dan menaati kedua orang tua.

4.     Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki.

Ayo berlatih !

1.Tentukan apakah pengamalan berikut sudah sesuai (S) atau tidak sesuai (TS) dengan sila pertama Pancasila?

No.

Pengamalan

S/ST

Alasan

1

Sebelum berangkat sekolah, Lani selalu berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tuanya

S

Karena Lani menghormati orang tuanya

2

Keluarga Toni akan pergi berlibur.

Sebelum berangkat Toni dan keluarganya berdoa agar selamat sampai tempat tujuan

S

Karena Toni beribadah kepada Tuhan

3

Made sedang menonton televisi.

Ibu ingin beribadah.

Made mengecilkan suara televidi agar tidak menggangguibu .

S

tidak mengganggu ibu yang sedang beribadah adalah penerapan sila pertama

2.Tuliskan dua contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila yang pernah kamu lakukan di rumah?

Dua contoh pengamalan dila pertam pancasila yang pernah saya lakukan di rumah adalah.

a.Berdoa sebelum dan sesudah makan

b.mengucap syukur atas kesehatan dan apa yang saya miliki.


3.Apa manfaat jika kamu melakukan tindakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila!  

Manfaat jika saya melakukan tindakan yang sesuai denga sila pertama Pancasila adalah hidup rukun antar umat beragama dan bahagia .    

 


Posting Komentar

0 Komentar