Contoh Pengamalan Pancasila sila pertama, sila kedua, sila ketiga , sila keempat, sila kelima

 Rangkuman PPKN pelajaran 2 SD Bupena jilid 2a

Dirangkum secara ringkas Pengamalan Pancasila dari setiap sila-sila Pancasila yang dipelajari anak Sekolah Dasar kelas 2 SD . 


Pengamalan Pancasila

Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia.

Garuda Pancasila merupakan Lambang Negara Indonesia.

Pada dada burung garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol pancasila.

Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia.

Pengamalan nilai-nilai pancasila dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.

 

Sila ke-1

Bunyi sila             : Ketuhanan yang Maha Esa

Simbol                  : Bintang

Sila Pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama.


Contoh Pengamalan Sila Pertama Pancasila :

1.       1.   Berdoa sebelum makan.

2.        2.  Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain.

3.        3.  Memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah.

4.       4.    Mempersilahkan teman yang akan beribadah.

5.       5.   Berdoa bersama sebelum belajar.

6.       6.   Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing.

 

 

Sila ke-2

Bunyi sila             : Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Simbol                  : Rantai


Contoh Pengamalan Sila Kedua Pancasila :

1.      1.  Membantu adik belajar.

2.      2.  Membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain.

3.      3.   Menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru.

4.       4.  Menolong teman yang mengalami kesulitan.

5.       5.  Membantu orang lain yang tertimpa bencana.

6.       6.   Bersikap murah hati kepada semua orang.

7.       7. Mau menolong sesama

 

 

Sila ke-3

Bunyi sila             : Persatuan Indonsia

Simbol                  : Pohon Beringin

Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama.

Kita Sebagai warga Negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda


Contoh Pengamalan Sila Ketiga Pancasila :

1.      1.  Membersihkan rumah bersama-sama

2.      2.   Menonton pertunjukan daerah bersama-sama

3.      3.   Bermain dengan teman dari berbagai suku.

4.      4.  Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain

5.      5.  Mau menerima kekurangan teman.

6.      6.  Bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa.

7.      7.  Meyaksikan tarian Indonesia.

8.      8.   Menggunakan produk dalam negeri.

9.     9.   Mempelajari tarian daerah.

10   10.  Bangga menggunakan produk buatan dalam negeri.

1        11. Bersahabat dengan teman dari berbagai suku.

12  12.  Bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar.

 

 

Sila ke-4

Bunyi sila             : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam  

   Permusyawaratan/Perwakikan.

Simbol                  : Kepala Banteng

Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah.

Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya.

Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada.


Contoh Pengamalan Sila Keempat  Pancasila :

1.        1.  Menghargai pendapat ayah, ibu , dan adik saat berdiskusi

2.       2  .Bermusyawarah untuk mengambil keputusan.

3.       3.   Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga

4.       4  .Berdiskusi dengan teman sebelum bermain.

5.       5  .Bermusyawarah saat diskusi

6.       6.  Menghormati pendapat orang lain.

 

 

Sila ke-5

Bunyi sila             : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Simbol                  : Padi dan kapas

Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil.


Contoh Pengamalan sila Kelima Pancasila :

1.       1. Hemat dalam menggunakan uang.

2.       2. Adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain.

3.       3. Adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak.

4.       4.  Berbagi makanan secara adil kepada teman.

5.       5.  Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik.

6.       6.  Gotong royong membersihkan lingkungan.

 

Posting Komentar

0 Komentar